Vi bruker informajonskapser og lignende her på vår nettside, dette for å sikre deg den beste opplevelse. Fortsetter du å her på vår side, forutsetter vi at du aksepterer dette. Har du spørsmål kontakt oss - eller Les mere.

Fordeler med infrarød varme

Fordeler med Infrarød Varme – Energieffektive Infrarød Varmepanel 

   

Det er mange fordeler med infrarød varme:

 • Luftsirkulasjonen er mindre enn ved tradisjonelle varmekilder basert på konveksjon. Ved konveksjonsvarme er det luften som fordeler varmen rundt i rommet.
 • Vi får en bedre varmefordeling, da det er de faste objekter som lagrer varmen, og avgir denne til luften. Rommet blir dermed hurtigere oppvarmet ved utluftning.
 • Beholder den naturlige luftfuktigheten i rommet.
 • Lagring av varme, gjør at det infrarøde varmepanel ikke behøver å være aktivt hele tiden, altså ikke strømforbruk. Varmen avgis gradvis fra vegg, gulv, tak og møbler. Det infrarøde varmepanel kan tilkobles en termostat, som sitter på veggen. Termostaten tenner og slukker for ir varmepanelet automatisk.
 • Infravarme SMART har innebygget termostat, som styres av ISTC kontroller. ISTC kontroller – Intelligent varmestyring.
 • Når de faste objekter som gulv, vegg, tak og møbler er oppvarmet av de infrarøde strålene, opplever og merker vi ikke kuldefall fra vinduer og vegg.
 • Jevn temperatur i rommet. Ikke de store temperatur forskjeller mellom gulv og tak.
 • Miljøvennlig varmesystem. En ren varmekilde som ikke forbrenner og fordeler støv i luften.

Økonomiske fordeler med Infrarød Varme

•    Rask og enkel installasjon. Sett støpselet i stikkontakten.
•    Store besparelser på strømregningen.
•    Intelligent og Smart varmestyring, som sikrer minimalt strømforbruk.
•    Lave oppstartsutgifter, sammenlignet med tradisjonelle varmesystem.
•    Ingen årlige utgifter til vedlikehold, service, justeringer og feier      
•    Opptar mindre plass i boligen eller på jobben. Krever ikke et separat fyrrom.
•    Intet varmetap i luft og rør-kanaler, som ved tradisjonelle varmekilder
•    Garanti – opp til 10 år.      
 

Installasjon og vedlikehold 

Rask og enkel intallasjon. Montér det Infrarøde varmepanel i taket, på vegg eller skråvegg. Sett støpselet i stikkontakten.
Trådløs ISTC temperatur og varmestyring. Ingen ledning. Enkel programmering av automatikk.
Ingen årlige utgifter til vedlikehold

Opplevelses fordeler med Infravarme Infrarød Varme

 • Oppleves og gir velvære.
 • Jevn varmefordeling. Ingen store temperaturforskjeller mellom gulv og tak.
 • Bevarer ilten i luften og luftfuktigheten i rommet. Luften tørres ikke ut.
 • Støv fordeles ikke i luften.
 • En lydløs varmekilde. Ingen lyder fra pumper, rør, varmepumper eller pellets
 • Et rent varmesystem uten forbrenning eller spesielle krav til utluftning.
Det er viktig for oss å levere det korrekte produkt til oppvarming, med fokus på design, inneklima og energieffektivitet. I tillegg skal den infrarøde varmeovn leve opp til kundenes forventning, hver dag i mange år.

Økonomiske fordeler med infrarød varme

Prisen på en varmeløsning til hus og hjem varierer –  hvor mange Infravarmepaneler – hva koster en infrarød varmeløsning? 
Selve Investeringen er enkel å beregne, driftsomkostningene er noe helt andet. Hvis du i dag har 100% oversikt over dine utgifter til varme, inklusive vedlikehold, service, feier osv skal disse utgiftene legges sammen med varmeutgiftene ved beregning og sammenligning.

Selve Investeringen i en varmeløsning med infrarød varme til et bolig på ca. 130 m2, vil ligge rundt 75.000,- til 130.000,-.  Den store prisforskjellen skyldes de forskjellige modeller, samt også isoleringsgrad og romfordelingen
Husk at det er ingen fremtidige utgifter til service, justeringer, årlig vedlikehold og feier.

Vi har Infravarmepaneler med trådløs intelligent varmestyring, som automatisk regulerer temperatur og tid, ut fra dine programmerte innstillinger. Infravarme SMART regulerer via intelligent styring ( PI regulering ), beregner hvor mange watt som skal til, for å oppnå og deretter holde den ønskede temperatur. Infravarmepanelene kjører på «autopilot», Smart styring – du sparer penger – og har gavn av de økonomiske fordeler ved etablering av infrarød varme i huset.
Vi har også modeller som styres via en trådløs termostat. Disse modellene kan enkelt tilkobles Smart hus løsninger eller KNX varmestyring
Alternative løsninger, fjernvarme, gass, varmepumper, pellets har forskjellig pris, helt avhengig av huset som skal oppvarmes. Infravarmepanelene med de forskjellige modeller, kan enkelt blandes og fordeles rundt i boligen.
Har boligen i dag panelovner eller andre typer av konveksjonvarme, viser beregninger og forbrukstall hos kunder, at man ofte kan spare 30 – 40% på strømregningen ved å gå over til en varmeløsning med Infrarøde varmepanel

Andre fordeler med Infarød Varmepanel kan være det miljømessige, og reduksjon av Co2.

Olje, gass, pellets har utslipp av Co2, og forurenser vår klode. Infravarme infrarød varmepanel kan være Co2 nøytral hvis du eksempelvis benytter strøm fra solseller, vindmøller, biogass mm
Kontakt oss gjerne hvis du ønsker et tilbud eller beregning av hva det vil koste for deg å gå over til en varmeløsning basert på infarød varme, eller supplere med Infravarme som varmekilde.

Hva koster og – hvor mange Infravarmepaneler har jeg behov for?

Det er flere faktorer som er viktig ved beregning av watt og investering i Infravarme til bolig. Selve investeringen og etableringen kan fordeles over flere over. Vi formidler også kontakt til IKANO Bank som finansierer våre kunder.

Miljømessige fordeler med infrarød varme

Du reduserer Co2, med strøm fra vindmøller, solceller, biogass osv. 
Vi kan estimere ditt daglige, månedlige og årlige strømforbruk, og dermed også omkostningene til oppvarming.
Utgangspunktet for å kunne estimere forbruket, et informasjoner om din bolig. Det som er viktig for oss er informasjoner om:

•    Isolering – hvor godt er bygget isolert i vegg og tak.
•    Vinduer – er det 1,2 eller 3 lags vinduer
•    Byggeår
•    Antall etasjer i huset
•    Arealet i de enkelte rom ( m2)

Med disse informasjoner kan vi beregne antallet av Infravarme infrarød varmepanel som skal benyttes, for å estimere ditt strømforbruk.
Erfaringer fra tidligere installasjoner, gjør at vi kan guide deg, i valg av varmekilde, hvis vi sammenligner med andre og tradisjonelle varmekilder.
Du har kun behov for å heve temperaturen i rommet, når du benytter rommet. Den korte oppvarmingstiden med Infravarme infrarød varme, gjør det mulig å kun oppvarme rommet, når du er i rommet. Den intelligente styringen innstilles til å regulere temperaturen på et valgt tidspunkt, eller automatisk når det er mennesker i rommet.

Det er ikke energitap i eksempelvis rørsystemer, ei heller sirkulasjonspumper som bruker strøm.
Det er full utnyttelse av enerigen. Det er ikke energitap i Infravarme infrarød varmepanel. Infravarmepanelene er effektive og effektfulde i utnyttelsen av energien. Dette igjen gir økonomiske besparelser, og varme i rommet.

Enda flere fordeler med infrarød varme

Infravarmepanelene oppvarmer de faste materialer. Disse faste materialer lagrer varmen i tak, vegg og møbler, og avgir denne gradvis til luften. Dette gjør at Infravarmepanelet kan slukkes i perioder, uten at du opplever kulde. Har du solceller kan Infravarmepanelene benytte varmen fra disse i solskinstimer, slik at du kan spare varme opp i de faste materialer til eftermiddag og kveld.
Infravarmepanelet oppvarmer deg med det samme! Det er ingen ventetid – ingen luft som skal oppvarmes først. Du opplever en behagelig varme og temperatur. De faste materiealer avgir varme til luften, etterhvert som de oppvarmes.

For hver grad du senker temperaturen, sparer du ca. 5% på strømregningen. Denne faktor benyttes ved alle former for oppvarming. Med Infravarme infrarød varme opplever du temperaturen anderledes, da det ikke er kalde flater som nedkjøler luften. Den opplevelsen du får, ved å være omgitt av faste materialer som avgir varme, gjør at du nesten automatisk reduserer temperaturen i rommet. Den lavere temperatur gir ytterligere besparelser på strømregningen, ofte opp til 5 – 15%.

Selve installsjonen er enkel og billig.

Du kan selv sette støpselet i stikkontakten. Du kan montere Infravarme infrarød varmepanel der hvor du ønsker varmekilden. Det er ikke behov for å ta hensyn til rør, trekk fra vinduer og andre forhold.
 

Spar energi med Infravarme infrarød varmepanel og reduser Co2 avtrykket!

Fornybar energi er energi fra kilder som har en kontinuerlig tilførsel av energi, og ikke kan tømmes innenfor en tidsramme som er gitt av menneskene. Fornybar energi kan være solenergi, vannkraft, vinnkraft, bioenergi, bølgekraft mm. (Wikipedia) Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn ikke fornybar energi. Da ikke fornybar energi generelt ikke fører til økt global oppvarming, har oppmerksomheten rundt fornybar energi økt enormt over de siste tiår.
Levetiden på Infravarmepanelene er lang – vi tenker langsiktig – det skal DU også gjøre med dine investeringer.

Til sist en kort oppsumering om Infravarme infrarød varme som varmekilde til hus, hytter og næringsbygg:

 •  El-basert – Co2 vennlig – Ingen lyd – Ingen lukt – Ingen brannfare
 • Vedlikehold:En fuktig klut er nok
 • Varmestyring: Trådløs og intelligent varmestyring
 • Service: Ingen årlige utgifter til service
 • Størrelse: Flere størrelser og modeller.

Det er flere fordeler med Infravarme Infrarød varme - les mere om dette på vår nettside

Ingen varer funnet
 Side 1/1