Vi bruker informajonskapser og lignende her på vår nettside, dette for å sikre deg den beste opplevelse. Fortsetter du å her på vår side, forutsetter vi at du aksepterer dette. Har du spørsmål kontakt oss - eller Les mere.

Infravarme til Hot Yoga


Hot Infravarme paneler til Hot Yoga salen – derfor kommer kundene      

Det er mange faktorer som spiller inn, ved etablering av en  Hot Yoga sal.
Dog – det viktigste er altså varmen, derfor kommer kundene!

For deg som er eier av Yoga salen eller treningssenteret, er oppvarmingstiden viktig. Altså den tid det tar å varme opp salen fra eksemplevis 20° - 40°.

Med Hot Infravarme panelene kan du oppvarme salen fra «normal» temperatur til Hot Yoga temperatur på 1 -1/2 time. Dette betyr at du fint kan kombinere salen med varm og normal temperatur yoga eller trening.

I oppvarmingsperioden får Hot Infravarme panelene er høy overflate temperatur, ca 180° – 200° . Denne overflate temperatur avgir en kraftig stråling, som ikke oppleves behagelig over lenger tid. Det er derfor viktig at et varmesystem til Hot Yoga, basert på Infrarød varme, har automatisk varmestyring og regulering. På denne måte oppvarmes Hot Yoga salen med Høy overflatetemeperatur i oppvarmingsfasen, og reguleres ned til en behagelig overflatetemperatur på ca 80° - 100° i driftsperioden, altså den periode hvor det er Hot Yoga klasser i salen.

Dette gir den absolutt beste varmeopplevelse i Hot Yoga salen. Denne overflatetemperatur har en positiv effekt på vår kropp, muskler og ledd, samtidig som den ikker er skadelig for hud, hår og øyne.

Tidligere var det ikke mulig å oppvarme en Hot Yoga sal med infrarød varmepanel, uten at man  brukte industriprodukter. Infrarøde industriprodukter får en overflate temperatur på 300°– 500°. Dette gir en kraftig stråling og produsentene foreskriver derfor at de monteres med minimums avstand fra gulv på 3,50 meter eller mere. Disse strålevarmepanel avgir en svært kraftig stråling, som kan gi kjedelige symptomer som tørre øyne og irritert hud, i beste fall.  
Hot Infravarme panelene til Hot Yoga er utviklet spesielt til Hot Yoga og trening i den varme sal. Sunn og behagelig varme – som ikke er skadelig for hud, hår og øyne. 

Hvorfor er Hot Infravarme til Hot Yoga er god varmeløsning?

•    Behagelig varme
•    Automatisk varmestyring av overflate temperaturen på det infrarøde varmepanel
•    Enkel installasjon
•    Hurtig oppvarmingstid – fleksible utnyttelse av salen til flere gruppetimer – også i normal temperatur

Hot Infravarme til Hot Yoga - eller varmelamper?

I vår snakk med studieeiere og instruktører om Infrarød Varmepaneler til Hot Yoga, hører vi ofte ord som infrarød varme, infrarød varmelampe, lamper og infrarøde lamper. Hot Infravarme paneler, er utviklet helt spesielt til Hot Yoga og trening i en oppvarmet sal. Varmestyringen sørger for at overflatetemperaturen reguleres automatisk. I tillegg til at Hot Infravarme panelene ikke lyser. Det kommer ikke lys fra Hot Infravarme panelene. Kun de behagelige varmestråler, uten de farlige UV stråler.

Hot Infravarme til hot yoga – våre infrarøde varmelamper:

Hot Infravarmepanelene utstråler klasse C varmestråler. De langbølgende og gode varmestråler som oppvarmer deg og salen behagelig. Helt uten gener, irritasjon og bivirkninger. I tillegg sørger automatikken i Hot Infravarmepanelet for å regulere temperaturen på overflaten automatisk, når den ønskede temperatur i salen er oppnådd. På denne måte er overflate temperaturen lav, ca 80° – 100° når treningen starter. God og behagelig varme – så kommer kundene igjen.

Treningsmessige fordeler for deg og dine kunder med Hot Infravarme paneler i Hot Yoga salen

Yoga saler som er oppvarmet med Hot Infravarme paneler, gir mange treningsmessige fordeler. De infrarøde varmestråler har samme evner som solens varmestråler. De trenger hurtigere og lenger inn i muskler og ledd. Kroppen blir raskere og dypere oppvarmet, du opplever en større smidighet. Dette gjør det enklere å komme langt dypere inn i stillinger i yoga og pilates. Den dype muskulære oppvarming har dessuten en positiv betydning for kroppens måte å utskille slaggstoffer. Du Detoxer kraftigere.

Fordeler i salen med Hot Infravarme til Hot Yoga

Hot Infravarmepanelene er en lydløs varmekilde, varmen fordeles ikke via pumper og rør eller et anlegg som støyer. De Infrarøde stråler oppvarmer gulv og vegg, som igjen avgir varme til luften. På denne måte oppleves en jevn og god varme i hele salen. Fuktighet etter trening fordamper da gulv og vegg er oppvarmet. Sopp og råte trives ikke i en sal oppvarmet med Infrarøde varmepanel. Dette bidrar også til den gode opplevelse. Når du tørker gulvet etter en Hot Yoga time – vil du oppleve at gulvet tørker hurtig. Les gjerne mere om Hot Infravarme til Hot Yoga eller fordeler med IR Varme her på vår side. Du kan også finne nyttig informasjon direkte på produsentens hjemmeside. Hot Infravarmepanelene er utviklet og produsert i Tyskland, på samme fabrikk som den trådløse ECOcontroller eller løsningen via WiFi.

Hot Infravarme til Hot Yoga / Bikram Yoga / Hot Pilates.

Det er de lange infrarøde varmebølger, FIR teknologien som gjør at du opplever varmen så intens og behagelig. Eiere av Yoga saler og treningssentere velger Hot Infravarmepaneler fra Sunnyheat til Hot Yoga, da de ønsker den korrekte og gode varme. Støv, partikler og bakterier fordeles ikke i luften, heller ikke støy fra rør eller pumper. Luften er ikke en varmeleder. Dette fordi de faste materialer (altså gulv, vegg, tak, møbler, mennesker) oppvarmes. Oppvarming med Hot Infravarme er varme der hvor du har behov for varmen, i Yoga salen. Det er ikke behov for ekstra kvadratmeter til et fyringsanlegg eller lignende.


Hot Infravarme til HOT YOGA - highlights:

•    Varmestyring – trådløs via ISTC kontroller eller PC
•    Oppvarmingstid – fra 20 – 40 grader på 60 – 90 minutter
•    Overflatetemperatur – Reguleres
•    Vedlikehold – Fuktig klut eller støvsuger

Hot Infravarme til Hot Yoga – spesial desginet til Hot Yoga av Tyske ingeniører til Hot trening i den varme sal.


Spørsmål til deg som ser på varmesystem til Hot Yoga

Det er mange faktorer som spiller inn, når det skal velges varmesystem til Yoga salen eller treningssenteret

•    Hvordan benytter du salen i dag? Kun til Yoga eller også andre gruppetimer
•    Hvordan skal du designe salen? Er det vigtig at den er lekker og stilfull?
•    Skal vamesystemet være lydløst, så du kun merker varmen? Og ikke ser eller hører lyder fra pumper eller rør?
•    Er varmen viktig – design underordnet?

Hot Infrarøde varmlamper til Hot Yoga gir deg og dine kunder den ultimative varmeopplevelse. Infravarme Hot Infravarmepanel leveres komplett med trådløs intelligent ISTC kontroller til automatisk varmestyring – tider og temperatur. Den trådløse ECOcontroller kan programmeres til et uendelig antall Hot Infravarmepaneler i samme sal. Det er også mullig å programmere varmestyring, tider og temperatur via PC med softwaren DailyPlan.

Variabel varme – når du ikke ønsker samme temperatur i salen

Ønsker du en sal med forskjellig temperatur – er dette muligt via en ekstra ECOcontroller.

Hot Infravarme til Hot Yoga og trening i den varme sal, velges av flere og flere. Dette fordi de infrarøde varmestråler har en positiv effekt på vår kropp, mukler og ledd.

Til nå har vi levert varme til + 120 Hot saler i Skandinavia. Skal vi også levere varmen til deg?

Vi har lang erfaringrådgiver gjerne, og har fokus på support. Også etter oppstart. Vår oppfølging stopper først nå du er klar. I din planleggingsprosess er vi gjerne med, snakker med dine rådgivere. Dette kan være elektrikker, arkitekt eller andre. Når Hot Yoga salen er klar til bruk, er vi gjerne med på sidelinjen. Enten på telefon eller i salen. Vi har ikke kun solgt deg en sunn og god varmeløsning, vi har startet et samarbeid med deg i årene fremover. Det er viktig for oss at du får suksess! Skal du forandre på tider, eller utvide med flere klasser? Vi hjelper deg gjerne. Enten i salen, eller pr telefon eller Facetime. 

Har du behov for referanser?

Vi formidler gjerne kontakt til Hot Yoga kunder i Danmark, Sverige, Norge, Holland, Tyskland, England, Sveits, Australia. Eller enda bedre, formidler kontakt, slik at du kan komme forbi for å prøve varmen i en Hot Infravarme oppvarmet Hot Yoga sal.

infravarme smart istc, infravarme smart trådløs intelligent varmestyring, istc kontroller

Infravarme SMART ISTC

1.362,00 DKK ekskl. moms
 Side 1/1