INDUSTRI

Det kan være en utfordring å oppvarme den store industri hall med produksjon, lager og lignende.  


Med Infrarød varmepanel eller Strålevarme kan du enkelt og bedre styre din varme, slik at det er varmet der hvor det er behov for varmen. På samme måte kjøligere der hvor du ikke har behov for samme varme. Vær oppmerksom på temperaturen slik at du unngår dugg på produkter og emner i hallen. 

Hvis du har en hall hvor lastebiler kjører ut og inn med gods, vil luften i hallen bli byttet ut med uteluften. Den varme luft lukkes dermed ut, og den kalde luft lukkes inn. Benytter du Strålevarme som varmeanlegg vil alle objekter (gulv, vegg, maskiner) være varme, og dermed hurtig oppvarme den kjølige luft som kommer inn. Med konvensjonelle varmekilder, som oppvarmer via luften tar det lenger tid (hvis det er muligt) å få en «normal» temperatur i hallen.

Du skal ikke fokusere på at hele Hallen er oppvarmet til samme temperatur. Fokuser på varmen der hvor det er mest behov for den, eksempelvis ved arbeidsplassene og ved lagervarer. Personellet i hallen vil oppleve varmen fra de infrarøde varmepaneler, på samme måte som vi opplever og føler solens stråler. På denne måte oppvarmes også personellet som er på jobb i hallen. Selv om luften kun er 15 grader, vil det føles varmt. Dette er på samme måte som utenfor, hvor vi opplever at det er «forskjell» i temperaturen i skyggen og i solen på en dag med en lufttemperatur på 15 grader.

Strålevarmen kan retningsbestemmes, slik at man kan fokusere på å oppvarme i Zoner i Hallen. De Zoner hvor det er personell på jobb.
         
 
oppvarming lagerhaller, oppvarming billakerer, oppvarming lakk 60 grader, strålevarmepanel til industri og næringsbygg

Infrarød varmepanel INDUSTRI 3300 watt

6.902,00 DKK ekskl. moms
 Side 1/1