Vi bruker informajonskapser og lignende her på vår nettside, dette for å sikre deg den beste opplevelse. Fortsetter du å her på vår side, forutsetter vi at du aksepterer dette. Har du spørsmål kontakt oss - eller Les mere.

Hvordan virker IR varme?

Når vi første gang hører om IR Varme og Infrarød Varme, tenker vi oftest på terrassevarmere som lyser rødt. Er det mulig å bruke IR Varmepanel som oppvarmingskilde innendørs? Det er det nå, en helt ny generasjon av Infrarød varmepanel, som ikke lyser, eller brenner! Infravarme IR Varme, lydløs og sunn varme som oppleves svært behagelig å være i stue med.   

Hva er IR Varme?

Infrarød stråling (IR) er elektromagnetisk stråling som har lenger bølgelengde enn synligt lys men kortere enn mikrobølgestråling. Navnet infrarød betyr «under rød» (fra latin infra, «under»). Rød er den synlige lysfarve med den lengste bølgelengde. ( WikipediA).

IR Varme (eller også strålevarme) deles oftest i IR-A – IR-C i forbindelse med oppvarming:
•    A – Nær / NIR

•    B – Kortbølget SWIR – som vi oftest ser i terrassevarmere med synlig rødt lys, overflatetemperatur opp til 1200°.
•    C – Mellombølget MWIR –  som vi ser i industrivarmere eller i terrassevarmere med usynlig lys, overflate temperaturen på disse kommer gjerne opp til       380°.
•    C- Langbølget LWIR –  som benyttes til oppvarming innendørs, da de har en overflatetemperatur fra 70 – 140°.
 

  1. Infravarme IR Varme utsender infrarøde langbølgede varmestråler, som oppleves behagelig. Infravarme infrarød varmepanel oppvarmer effektivt, uten at man opplever at det er kaldt på skyggesiden.
  2. Infravarme IR Varme utsender infrarøde varmestråler i hele rommet. Måler man på effektiviteten, er de mest effektive varmestrålene i en vinkel på 60 grader fra infravarmepanelet.
  3. Infravarme IR Varme – Langbølget Infrarød Varmestråling
  4. Langbølget IR varmestråling – en del av det naturlige lysspektrum fra sollyset, uten de farlige UV strålene. Langbølget infrarød varmestråling er i samme familie som almindelig infrarød stråling fra lysspekteret, men med større bølgelengde enn synlig lys. Du kan ikke se de langbølgede varmestrålene med det menneskelige øyet, på samme måte som de skadelige UV strålene.
  5. Energien fra de Langbølgede infrarøde varmestrålene er viktig for alt levende på vår planet. Hvis vi ikke hadde infrarød varmestråling, ville vår jord være en isklump uten liv i dag.


Sir Fredrick William Herschel, en tyskfødt britisk astrom, oppdaget i 1800 at i det hvite lys fra Solen, i tillegg til de synlige farver, også var usynlig stråling. Disse strålene oppvarmet alt de traff på sin vandring. Senere ble denne strålingen kaldt Infrarød Stråling. Mere enn halvparten av den energi som er i solstrålene, utsendes i form av Infrarød stråling.  Solstrålene, utsendes i form af Infrarød stråling. (Wikipedia)

Infravarme IR Varme – IR Varmepanel til bolig og næringsbygg


Infravarme IR varme produserer en varm, bløt og omsluttende varme. Varmen opptas av de faste objekter som de infrarøde varmestrålene treffer. Objektene – vegg, gulv, tak og møbler lagrer varmen og avgir denne til luften. Vi mennesker opptar også varmen, og opplever denne gode varmefølelse. Vi føler varmen i luften, den direkte stråling fra varmepanelet, og til sist de varmestråler som kommer fra objektene. En behagelig og omsluttende varme uten luftsirkulasjon, uten lyd eller fordeling av støv i luften. Infravarme IR Varme oppleves på en helt spesiell måte. Varmen er intens og omsluttende, du har det godt og opplever at varmen trenger inn under huden.

For å forstå dette skal man tenke på hvordan vi opplever temperaturen. På en overskyet vinterdag føler vi oss tilpass i huset med 21 grader – hvis vi har en langermet genser på. På en sommerdag vil vi ved samme temperatur føle oss tilpass i en T-shirt. Forklaringen er enkel: Om sommeren får vil indirekte varme via FIR strålene fra de emner solen har oppvarmet. Vegg, gulv, møbler og tak avgir varmestråler til oss. Eller – hvis du en vårdag med 14 graders varme oppholder deg i skyggen, vil du oppleve at det er kaldt. Hvis Solen skinner, vil du oppleve at det er varmt, da du oppvarmes av Solens infrarøde varmestråler.

IR Varme – teknikk og godkjenninger

Infravarme IR varmepanel er basert på en patentert varmeteknikk. Alle våre modeller er gokjendte til det Europeiske marked.
Varmeteknikken og den robuste konstruksjon gir en maksimal energieffektivitet. Infravarme IR varmepanel utnytter all den energi som tilføres varmepanelet. Det er ikke energitap i materialet. Infravarme IR Varmepanel benytter FIR teknologien. Lange infrarøde bølger, som oppleves som Solens stråler, uten de farlige UV stråler. Konvensjonelle varmesystem oppvarmer luften, det skapes kjølige områder ved gulvet, i taket og hjørner. Luften som sirkulerer fordeler støv, noe som især for allergikere kan være et problem. I konvensjonell oppvarming skjer varmefordeling via luften. Luften fordeler varmen via sirkulasjon. Når den kjølige luft kommer i retur langs med gulvet, gir dette store temperatur forskjeller i rommet. Det kalde gulv er ikke behagelig, og det er ulogisk at det er varmest i taket.

Sopp og råte


Sopp og råte trives ikke i et Infravarme oppvarmet hus. IR Varmestrålene oppvarmer gulv og vegg noe som reduserer risikonen for sopp og råte i bygget. Luften oppleves anderledes og mere behagelig. Ingen fuktlukt. Når den infrarøde varme er oppspart i gulv og vegg, mister vi ikke varmen når dører eller vinduer åpnes. Varmen er i de faste materialer, og det blir dermed hurtig varmt igjen.

Tilbehør


Infravarme ir varmepanel kan utbygges med dør og vindu kotakt, bevegelse sensor mm. Det er også mulig å varmestyre ir varmepanelene med WiFi eller PC. Se mere om dette under produkter eller i vår shop.

Konveksjon vs Infravarme IR Varme


Konveksjonsvarmen fordeles i hele lokalet via luften. Det øverste luftlag er varmere enn luften ved gulvet. Det føles ubehagelig når det er kaldt på gulvet, og varmt i taket. Støv og bakterier fordels i luften. IR Varmen oppvarmer alle de faste objekter i lokalet (møbler, vegg, tak, gulv, mennesker). Disse faste objekter lagrer varmen og avgir denne til luften uten at luften blir tørr. Støv og partikler fordeles ikke i rommet. Infravarmepanelet gor en jevn varme i hele lokalet, samme temperatur ved tak og gulv.

Hvorfor Infravarme IR Varme?


Vi stiller oss selv mange spørsmål, når vi går med overveielser om hvilken varmekilde skal vi sakl velge til hus, hytte eller næringsbygg. Det kan også være at du tenker på supplerende varme til huset, kontoret, lageret eller i produksjonshallen

Infravarme – IR Varme – Strålevarme

Energieffektive og miljøvennlige ir varmeopanel til oppvarming av hus, hytter og næringsbygg

Hvorfor Infravarme ir varme?

Infravarme strålevarme i nytt design og med flere funksjonaliteter bør absolutt være med i overveielsene ved valg av varmekilde til bolig. Hvorfor kun tenke på fjernvarme? Gass? Trepellets? Solenergi? Varmepumpe? Osv.  Det kan også være at du skal supplere med mere varme i boligen
•    Hvorfor skal jeg velge Infravarme IR Varme som varmekilde i boligen?
•    Er Infravarme IR varme fremtidens oppvarmingsform?
•    Er investeringen i Infravarme IR varme dyrt, sammenlignet med andre oppvarmingskilder?
•    Hva koster det å oppvarme min bolig med Infravarme IR varme?
•    Krever Infravarme IR varme service og vedlikehold?
•    Er Infravarme IR varme sunnhetsskadelig for meg og min familie?

Skal Olje eller Gassfyr skiftes?

Er du i den situasjon at eksempelvis det eksisterende varmeanlegg skal utskiftes, er det flere overveielser. Alternativet kan da være:
•    Varmepumpe
•    Trepellets
•    Fjernvarme
•    elektrisk oppvarming med eksempelvis Infravarme ir varmepanel
Olje, gass, varmepumper, trepellets, krever alle service og vedlikehold eller feier. Med Infravarme ir varmepanel har du ikke utgifter til fremtidig vedlikehold og service.
 

Infrarød varmepanel på badet om sommeren!

Montér infrarød varmepanel på badet, gjerne i taket. På denne måten får du det samme varme gulvet, som ved eksempelvis vannbåren gulvvarme. Fordelen med infrarød varmepanel er at det ikke er behov for at fyr og pumper jobber hele sommeren. Infrarød varmepanel kan selvfølgelig også monteres som Speilvarme eller som standard Infravarmepanel på veggen.
infrarød varmepanel, infrarød strålevarme

Skal eksisterende elektriske varmesystem byttes?

Bytter man fra tradisjonelle panelover, som oppvarmer luften via konveksjon, er det store fordeler og økonomiske besparelser å hente via en Infravarme ir varme løsning. Enkelte kan spare opp til 40% ved å bytte ut til Infravarme ir varmepanel.  Infravarmepanelene gir bedre varmeutnyttelse, da de infrarød varmestråler oppvarmer de faste objekter som vegg, gulv, møbler mm. På denne måte oppleves ikke kuldefall/kalderas fra vegg og vindu, og kuldestråling fra møbler. Vi har eksempler fra kunder, hvor de tidligere hadde luft temperatur på rundt 23 grader for å holde komfort temperaturen. I dag opplever de den samme komfort temperatur med 21 grader. Dette skyldes utelukkende at de faste objekter som gulv, vegg, tak og møbler er oppvarmet.
 

Sunnhet og Velvære

Infravarme strålevarme fordeler ikke støv rundt i luften på samme måte som tradisjonelle varmekilder basert på konveksjonsprinsippet. Det er behagelig å være i et rom som er oppvarmet med infrarød strålevarme.
 

Spørsmål og Svar

Hva er Konveksjon?
Konveksjon beskriver måte luften oppvarmes på, ved hjelp av en varmekilde. Eksempelvis oppvarmer en panelovn eller varmepumpe via konveksjon. Luften sirkulerer rundt varmekilden og oppvarmer deretter. Den varme luft stiger til taket. Presser den kalde luft ned mot gulvet. Deretter stiger stiger luften igjen opp mellom sidene på eksempelvis panelovnen igjen. På denne måte får vi en varmesirkulasjon. Jo varmere varmekilde, jo hurtigere fordeling av luft. En varmekilde med konveksjon har en lavere virkningsgrad enn IR varmepanelet. Konvensjonsvarmen sirkulerer luten, flytter støv og partikler rundt i rommet. Varmefordelingen er ikke optimal. Du vil oppleve at det er kaldere ved gulvet, da den varme luften stiger til taket.

Hva er Infrarød Varmestråling?
Infrarød varmestråling er elektromagnetiske bølger som oppvarmer de faste objekter de infrarøde varmestråler treffer. Helt uavhengig av luften i lokalet. De faste objekter kan være gulv, vegg, tak og møbler. De infrarøde varmestråler kan neste sammenlignes med de varme stråler vi får fra Solen. De infrarøde varme strålene fra Solen oppfanges av de faste objekter på jorden, som hus, vei, jord mm. Disse faste objekter lagrer varmen og avgir denne til luften. Hvis vi ikke hadde infrarød varmestråling fra Solen, ville vår planet være en isklump uten liv. De infrarøde varme stråler må ikke sammenlignes med de ødeleggende UV eller radioaktive stråler.

Hvordan monteres Infravarme IR Varme panel?
Det medfølger en monterings og bruksanvisning med IR Varmepanelet. Samt også skruer og braketter. Ir varmepanelet er enkelt å montere.

Kan Infravarme IR Varmepanel monteres på badet?
Infravarmr IR Varmepanel har den Europeiske godkjenning for montering på badet og i våtrom. Infravarmepanelet er beskyttet mot vannsprut, damp og høy luftfuktighet. Vær oppmerksom på standard avstand til armatur.

Hvor høy virkningsgrad har Ir Varmepanelet?
IR varmepanelet har en virkningsgrad på 100%. All energi benyttes til oppvarming i Infravarmepanelet. Den målte effekt er 100%.

Infrarød Varmestråling vs Konveksjonsvarme?
Infrarød varmepanele genererer ca 70% varmestråling og 30% konveksjon. Tradisjonelle varmekilder leverer ca 30% varmestråling og 70% konveksjon.

Finnes det flere modeller av Infravarme IR Varmepanel?
Vi har et stort utvalg og mange modeller. Se under produkter eller i vår shop.

Finnes det reservedeler?
Det finnes reservedeler til Infravarme Smart

Garantiperioden på Infravarme IR Varmepanel
10 års produktgaranti på Infravarme Smart. 2 år på elektronikk og kontroller
5 års produktgaranti på Infravarme Standard
2 års produktgaranti på Infravarme Terrassevarmer
2 år produktgaranti på Infravarme Fotvarmer

Betjening av Infravarme IR Varmepanel
Enkel. Sett støpselet i stikkontakten. Du er i gang

Hvilke godkjenninger har Infravarme IR Varmepanel?
CE / TÜV og IPX 

Genererer IR Varme panelet elektrosmog?
Utvikler mindre elektrosmog enn en gammeldags lyspære

Hvor varm blir Infravarme IR varmepanel på overflaten?
De maksimale overflate temperatur på Infravarme IR Varmepanel, målt i bunden på selve Infravarmepanelet, varierer avhengig av modell

Hva skjer hvis jeg overdekker Infravarme IR Varmepanel?
Temperaturen vil stige. Det er en innebygget sikring som sikrer at Infravarmepanelet ikke overopphetes. OBS! Ikke overdekk Infravarmepanelet, selv om det er en temperatur sikring. Benytt ikke Infravarmepanelet til å tørke tøy ovenpå varmepanelet.

Hvordan fungerer det Infrarøde Varmepanel?
Teknologien i det infrarøde varmepanel ligger under overflaten. Den elektriske varmekilde produserer varme som videregis fra overflaten som infrarød varmestråling via luften på baksiden. For å garantere en effektiv utnyttelse av energien, samt redusere energitap, er det isolering bak det Infrarøde varmepanel.

Kan jeg få støt hvis det skjer et brudd på Infravarme IR Varmepanel?
Nei! Teknologien er isolert og atskilt fra den synlige paneloverflate. Det er ikke fare for elektrisk støt.

 
      

Ingen varer funnet
 Side 1/1