Vi bruker informajonskapser og lignende her på vår nettside, dette for å sikre deg den beste opplevelse. Fortsetter du å her på vår side, forutsetter vi at du aksepterer dette. Har du spørsmål kontakt oss - eller Les mere.

Oppvarming hus og hjem med IR varme

…. IR varmepanelet på kjøkkenet, i stuen, på badet, havestuen, hytter og fritidsboligere, husbåt og bobil! Alle steder du har behov for en energivennlig og driftsikker varme.
Det Infrarøde varmepanel kan benyttes alle steder hvor du har 230 volt strøm. Som den eneste varmekilde, eller som supplerende varmeovn i hus og hytte. Benytt gjerne IR varme som supplerende varme på badet, tv stuen, kjøkkenet mm.

Hvorfor oppvarming av hus og hjem med IR Varme?


Slukk for gulvvarmen om sommeren – benytt IR varmepanel som varmeovn på badet. En miljøvennlig og energivennlig måte å oppvarme badeværelset. Med trådløs varmestyring eller via SMART hus løsninger er det varmt når du står opp og senere på dagen når du kommer hjem. De infrarøde varmestråler oppvarmer gulv og vegg. Dette innebærer at fuktighet etter dusj fordamper, noe som igjen forhindrer sopp og råte. Ingen sorte flekker på flisene – sopp og råte trives ikke i et infravarme oppvarmet bad. 

I gangen

Ofte opplever vi at det er kaldt i gangen. Særlig i trapperom og hall. Vi opplever kalderas. Gangen kan oppvarmes med IR varmeovner, er det trapper opp eller ned, kan kalderas stoppes ved korrekt plassering av det Infrarøde varmepanel. Speilvarme paneler med eller uten ramme, kan fint oppvarme din gang eller hall. I tillegg til speilet får du altså her et energieffektivt IR Varmepanel som varmekilde i gange. Varmespeil leveres også i modeller med lys, Speil med varme og Led lys. Du finner disse modeller under Speilvarme i vår shop.

Spiseplassen på kjøkkenet eller i stuen

Oppvarming av de steder hvor vi slapper av og hygger. Spiseplassen på kjøkkenet eller ved sofa gruppen i stuen. Ofte ønsker vi en høyere temperatur der hvor vi sitter og slapper av, mens det kan være kjøligere der hvor vi beveger oss. Har du en grunnvarme på 20 grader i huset, kan du enkelt skape ekstra komfortvarme og temperatur der hvor vi sitter. Du sparer energi ved å ikke oppvarme luften der hvor vi ikke oppholder oss. Altså gangareal i boligen. Montér gjerne et IR varmepanel på veggen på veggen ved spisplassen, eller i taket. Gjerne ved sofagruppen. Det finnes ikke noe bedre en ekstra komfortvame og varmestråling på en kjølig dag. På samme måte som de gode varmestråler fra peisen. Det finnes også ir varmepanel med Peis som motiv!

Oppvarming av hus – Den største energisluker i alle hjem. Det er kostbart å varme opp alle de mange kubikkmeter luft i hele huset. Når vi altså kun oppholder oss i et mindre område. Oppvarm huset med IR Varmepaneler, gjerne i varme Zoner. På denne måte kan du holde en høyere komfortemperatur der du oppholder deg, og en lavere temperatur der hvor du kun beveger deg. Du sparer strøm, Co2, og får et sunnere og bedre inneklima.

Speil speil på veggen der.... Gjerne på badet!


Varmespeil på veggen på badet eller toalettet. Speil med varme og LED lys – flere muligheter. Du kan også montere et ir varmepanel i taket på badet. Dette gir en god varmefordeling i hele badeværelset. Du finner varmespeil under Speilvarme i shoppen.

Tenker vi oppvarming av hus og hjem, tenker vi også vinterhaven eller Terrassen.

I havestuen eller på Terrassen er Infravarme Terrassevarmer, Blacklight Terrassevarmer helt uten lys det perfekte alternativ.

Fortsetter vi tanken med oppvarming av hus og hjem med IR varmepaneler skal vi ikke glemme Hjemmekontoret.

Har du hjemmekontor i gangen eller trapperom – oppleves det ofte kalderas og trekk. Her kan du fint avhjelpe dette med et IR Varmepanel eller en Infravarme Fotvarmer ved skrivepulten. Fotvarmeren er en super, praktisk liten varmeplate som legges på gulvet ved skrivepulten. Infravarme Fotvarmer får en temperatur på 38 grader og sørger enkelt for at du via føttene blir oppvarmet. Veldig enkelt og svært praktisk. I tillegg utrolig lavt strømforbruk. Igjen er de infrarøde varmestråler som oppvarmer med de sunde og gode varmestråler. Infravarme Fotvarmer finner du i shoppen under Tilbehør.

Passivhus


Disse boliger er bygget etter helt spesielt prinsipp, boliger med strenge krav til varmetap, u-verdi mm. Prinsippet i passivhus er lavt energiforbruk og bedre varmekomfort. Her kan Ir Varmepanelet være et godt alternativ til de perioder på året hvor huset ikke kan skape komfortvarme. Ir varmepanelet er energivennlig og har et lavt strømforbruk – kan gjerne ses i sammenheng med solenergi.


IR Varmepanel til renovering og ombygging av bygninger, også værneverdige bygg.

•    Renovering i forbindelse mes sopp og råte. Tørker vegg og guv på den gode måte
•    Værneverdige bygg – hvor pumper og rør ikke er mulig eller ønskelig.
•    Arkiv hvor kravet er en stabil luftfuktighet
•    Kirker – hvor varmen skal ledes via kirkebenker. Gulvet og området vi oppholder oss blir oppvarmet.

Hytter og fritidsboliger


Det er nøvendigvis ikke behov for varme i alle rom. Muligens kun på kjøkkenet eller i stuen.
Frostsikring av rør og vanninnstallasjoner. Ønskes det kun frostsikring i perioder – kan Ir varmepanelet innstilles på frostsikring.

Bobiler – båt – camping  - også her er IR varmepanelet et supert alternativ.

Oppvarming av hus og hytter med IR varme har flere fordeler:


Enkel montering – ledning i stikkontakt. Du er i gang – det er ikke behov for ekstra fyringssrom. Husk det er heller ikke varmetap i rør og kanaler. Økonomisk er det lavere etableringsomkostninger sammenlignet med tradisjonelle varmesystem basert på konveksjon. Ingen utgifter til vedlikehold eller årlig service. Tenker vi inneklima, opplever ofte mennesker med allergi og luftveisproblemer at de har det bedre i et hus oppvarmet med IR Varme. Dette skyldes enkelt at støv og partikler ikke fordeles i luften. I vinterperioden opplever vi ofte at luften blir tørr, dette unngås helt med IR varmepaneler. Oppvarmes huset med IR Varme, blir ikke luften en varmeleder. De Infrarøde varmestråler oppvarmer alle de faste objekter i boligen. Disse faste objekter lagrer varmen, og avgir denne til luften. På denne måte er dermed ikke luften en varmeleder, som ved konvensjonelle varmeovner. 

Trådløs varmestyring


Infravarme SMART leveres komplett med trådløs varmestyring. Enkel programmering av automatikken, også via PC / WiFi. 
IR Varmepanel Standard leveres uten varmestyring – her anbefaler vi at IR Varmepanelet monteres med en termostat, trådløs varmestyring eller en eller anden form for smart hus styring.

Miljøvennlig og lyløs varmekilde

.....Ingen  lyd fra pumper eller rør. Et rent varmesystem som ikke forbrenner støv og partikler, heller ikke krav til spesiell utluftning. 


Kan det egentlig bli bedre????
 

Håndkletørker, elektrisk håndkletørker, håndklestang

Infrarød Panelovn Håndkletørker

633,00 DKK ekskl. moms
infrarød panelovn stål 190, infrarød panelovn, panelovn

Infrarød Panelovn Stål 190

2.650,00 DKK ekskl. moms
panelovn, våtromsovn, infrarød panelovn stål

Infrarød Panelovn Stål 360

3.330,00 DKK ekskl. moms
infrarød panelovn, panelovn, infrarød panelovn 440, liten panelovn, ir ovn

Infrarød Panelovn Stål 440

3.708,00 DKK ekskl. moms
infrarød panelovn, panelovn med tavle effekt, panelovn på kjøkkenet, panelovn på badet

Infrarød Panelovn Stål 520

3.834,00 DKK ekskl. moms
infrarød varmepanel 125 watt, infrarød varme, varmepanel, varmepanel 125 watt

Infrarød varmepanel Smart 125/250 watt

5.801,00 DKK ekskl. moms
Infrarød Varmepanel Smart 250/500 watt

Infrarød Varmepanel Smart 250/500 watt

6.453,00 DKK ekskl. moms
varmepanel, infrarød varmepanel 375 watt, infrarød varme, infrarød ovn

Infrarød varmepanel Smart 375/750 watt

6.896,00 DKK ekskl. moms
infrarød varmepanel 1250 watt, infrarød varmepanel, varmepanel med varmestyring

Infrarød varmepanel Smart 625/1250 watt

8.463,00 DKK ekskl. moms
infravarme glassovn, infravarme glassovn med motiv, infravarme, ir varme, ir varmepanel

Infravarme Glassovn 400 watt

6.078,50 DKK ekskl. moms
infravarme glassovn, glassovn, glassovn med motiv 600 watt,

Infravarme Glassovn 600 Watt

6.931,00 DKK ekskl. moms
håndkletørker, håndklestang, håndkleholder

Infravarme Håndkletørker

695,00 DKK ekskl. moms
infrarød panelovn, ir ovn, panelovn, svart panelovn, liten panelovn, panelovn på kjøkkenet, infrarød varmepanel, ir varmepanel

IR Varmepanel Standard 400 watt - ramme

2.845,00 DKK ekskl. moms
ir varme, ir varmepanel, varmepanel til stuen, varmeovn

IR Varmepanel Standard 400 watt - rammeløs

3.445,00 DKK ekskl. moms
ir varmepanel standard 500 watt med motiv

IR Varmepanel Standard 500 watt - ramme

3.245,00 DKK ekskl. moms
ir varmepanel 500 watt rammeløs, ir varmepanel, varmepanel, ir ov, varmeovn

IR Varmepanel Standard 500 watt - rammeløs

4.095,00 DKK ekskl. moms
ir varmepanel 600 watt rammeløs, ir varmepanel, rammeløst varmepanel, ir varme, varmepanel

IR Varmepanel Standard 600 Watt - rammeløs

4.425,00 DKK ekskl. moms
Speilvarme, speil lys og varme to sider

Speilvarme - Panelovn m/ LED lys - 700 watt

7.475,00 DKK ekskl. moms
speilvarme 400 watt ramme, speilvarme, speil med varme, varmespeil

Speilvarme 400 watt - ramme

2.905,00 DKK ekskl. moms
speilvarme, varmespeil med led lys, speil med led lys og varme

Speilvarme med LED lys - 400 watt

6.095,00 DKK ekskl. moms
speil led lys og varme 4 sider, speilvarme med led lys 4 sider

Speilvarme med LED lys - 500 watt

6.495,00 DKK ekskl. moms
varmespeil med lys og varme, varmespeil med led lys 4 sider, speil med led lys og varme

Speilvarme med LED Lys - 600 Watt

7.990,00 DKK ekskl. moms
speilvarme 400 watt rammeløs, varmespeil 400 watt, speil med varme

Varmespeil 400 watt - rammeløst

3.825,00 DKK ekskl. moms
varmespeil 500 watt rammeløs, speil med varme, speilvarme, varmeovn på badet

Varmespeil 500 watt - rammeløst

4.295,00 DKK ekskl. moms
 Side 1/1