Vi bruker informajonskapser og lignende her på vår nettside, dette for å sikre deg den beste opplevelse. Fortsetter du å her på vår side, forutsetter vi at du aksepterer dette. Har du spørsmål kontakt oss - eller Les mere.

Strålevarmepanel i tak

Strålevarmepanel i taket – systemhimling - takkassetter – senket tak

Strålevarmepanel i tak

Det er enkelt å montere strålevarmepanel i systemhimling eller i det senkede tak. Infravarme Standard og Infravarme Smart leveres begge i modeller og størrelser som veldig enkelt og lett monteres direkte inn i systemhimling med t-profil, på samme måte som akustikkplater og LED plater til lys. De infrarøde varmestråler oppvarmer på denne måte gulv, vegg, tak, møbler og mennesker i rummet. Infravarme Smart leveres i størrelsen 60 x 60 (59,5 x 59,5) og 60 x 120 (59,5 x 119,5). Det er også modeller i 30 serien som kan tilpasses systemhimling og det senkede tak. Infravarme Standard Stål leveres i størrelse 60 x 60 (59,5 x 59,5).

Infravarme Strålevarmepanel kan monteres som den eneste varmekilde. Altså som totaloppvarming, supplerende varme eller zonevarme. Ved montering i systemhimling er varmesystemet sikret mot hærverk og skader, kan i tillegg enkelt flyttes ved behov. Strålevarme gir en god beskyttelse mot kulderas og trekk fra vinduer og andre kjølige flater. Monteres Strålevarmepanelet i taket, unngår vi direkte berøring av varmeovnen – en stor fordel i barnehaver, skoler, sykehus mm.

Varmestyring kan foregå ved sentral varmestyring via KNX eller tilsvarende. Enkelt kan du velge å varmestyre det enkelte strålevarmepanel via kontroller enkeltvis eller i serier. I dag ser vi flere LED lyspaneler, bla. Fra OSRAM – hvor man i systemhimlingen ofte monterer disse effektive LED lys paneler. LED lyspaneler er ofte malt i matt hvit overflate. Denne matthvite overflate passer fint til Infravarme Smart som kan leveres med matt hvit overflate. Alternativt Infravarme Standard Stål som leveres i RAL9016. På denne måte får du en diskret og estetisk varmekilde som frigjør veggplass.

Strålevarmepanel – til den frosne kollega

Vi har alle et forskjellig varmebehov. I større felleskontor kan det være enkelte som har behov for mere varme enn kollegaene. Her vil man med fordel kunne montere et strålevarmepanel i taket over denne kollega. Varmen styres individuellt og manuellt med kontroller på skrivebordet. Denne kontroller sørger for at det varmt når vi er på jobben.

Smart varmestyring i de kontor som ikke benyttes så ofte.

Med Infravarme Smart kan du enkelt trådløst varmestyre temperaturen på forskjellige tider automatisk. I et møterom som ikke er i daglig bruk, kan man med fordel sette temperaturen lavere utenfor arbeidstiden eller de perioder hvor dette kontor ikke benyttes. Når du så kommer på kontoret, vil en bevegelse sensort registrere dette, og justere temperaturen. Varmestyringen kan også reguleres via PC / WiFI. Den som booker møterommet vil fra sin PC kunne regulere varmen. På denne måte unngår vi unødig varme i lokaet de perioder hvor kontoret står tomt. Som virksomhet vil du enkelt kunne redusere Co2. Disse muligheter er med til å spare energi, og dermed bidra til å redusere og nå Co2 mål. Møterommet var kun et eksempel. Samme løsning kan også benyttes i kantinen, på lagret mm.

Strålevarmepanel – montering i systemhimling – vedlikehold

Strålevarmepanelet erstatter et av himlinsplatene i taket. Taplaten løftes ut og strålevarmepanelet legges ned i T-profil rammen. Strømmen tilkobles og du er i gang. Minimalt med vedlikehold, ingen lyd fra varmeanlegget – kun behagelig varme. Husk at det skal være plass til ca 20 cm ventilasjon over strålevarmepanelet. Normalt er ikke dette noe problem, da det ofte er rør og ledninger over et himlingstak. Det skal også være en avstand til rør og ledninger på ca 10 cm. I ettertid er det ikke behov for vedlikehold av varmeanlegget.
Strålevarmepanelet kan også monteres fritt hengende ned fra tak med braketter eller wire. De kan også moneres med et 45 graders vinkelbeslag. 

Oppvarming med Infravarme Strålevarme i tak

Sykehus, omsorgsboliger, rehabilitering av bygg, kontor, skoler og barnehaver er ofte typiske bruksområder. Strålevarmepanelet gir en jevn  og god varmefordeling, samme temperatur i taket og ved gulvet. En behagelig og sunn varme, varmefordeling og komfortvarme. Les gjerne mere om selve teknologien her på vår side, eller kontakt oss på mail eller telefon for supplerende informasjoner.

Hvordan virker Strålevarme?

Infravarme Strålevarmer er de sunne og gode varmestråler som oppvarmer alle de faste objekter i et lokale. De faste objekter kan være gulv, møbler, tak og vegg. Luften oppvarmes dermed sekundært og indirekte. Du vil oppleve en jevn og god varmefordeling, ikke de store temperatur forskjeller mellom gulv og tak. Varmen er behagelig, komfortvarme uten trekk og lyd.

Hva har du så behov for til eksempelvis 50 kvadratmeter?

Vi har to produkterserier, Infravarme Smart og Infravarme Standard. Disse har forskjellig effekt og virkemåte. Infravarme Smart leveres komplett med varmestyring og trådløs intelligent kontroller. Infravarme Standard leveres uten varmestyring. Disse modeller skal monteres sammen med KNX varmestyring eller tilsvarende smart styring. Alternativ en termostat. Vi forutsetter at det ikke er ekstra varme i lokalet, og at vi ønsker 21 grader. Selve rommet er isolert etter dagens standarad, det er ca 3 meter til tak.

Til montering ved himlingstak med strålevarmepanel 60x60:
•    Infravarme Standard Stål – 8 strålevarmepanel
•    Infravarme Smart – 4 strålevarmepanel
Se i vår shop for pris og informasjoner på ovennevnte modeller


Med Infravarme Strålevarme tak får du behagelig komfortvarme og lavere energiforbruk. En sidegevinst er en estetisk, herværksikker og sunn varmeløsning.
 

infrarød varmepanel, infrarød varmepanel smart, infrarød varmepanel 1000 watt, varmepanel til hus, varmepanel næringsbygg

infrarød varmepanel SMART 1000 / 2000 watt

8.363,00 DKK ekskl. moms
infrarød varmepanel 500 watt 60x60, strålevarmepanel 60x60, varmepanel, ir varmepanel, infrarød varme, infrarød varmepanel 60x60

Infrarød Varmepanel SMART 500/1000

6.896,00 DKK ekskl. moms
infravarme, infravarme smart, infrarød varmepanel uten ramme, infrarød varmepanel tak

Infravarme Smart 1000/2000 watt rammeløs

8.870,00 DKK ekskl. moms
infrarød varmepanel 1000 watt rammeløs, infrarød varmepanel, infravarme infrarød varmepanel, komfortvarme til hus og hytter

Infravarme SMART 500/1000 watt rammeløs

7.403,00 DKK ekskl. moms
strålevarmepanel, takvarmepanel 60x60, varmepanel til systemhimling, ir varmepanel stål

IR Varmepanel Stål - 350 watt

2.396,00 DKK ekskl. moms
strålevarmepanel, strålevarme 60x120 himlingstak, strålevarmepanel i tak, takvarmepaneler 60x120

Strålevarme 60x120 TAK 1000/2000 Watt

7.426,00 DKK ekskl. moms
strålevarme 60x60, strålevarmepanel, takvarmepanel, strålevarme 60x60 takvarmepanel, takvarmepanel 60x60, varme til himlingstak

Strålevarme 60x60 - Tak 500/1000 watt

6.279,00 DKK ekskl. moms
 Side 1/1