Vi bruker informajonskapser og lignende her på vår nettside, dette for å sikre deg den beste opplevelse. Fortsetter du å her på vår side, forutsetter vi at du aksepterer dette. Har du spørsmål kontakt oss - eller Les mere.

Strålevarmepanel 60x60 med ramme

Infravarme Strålevarmepanel 60x60 med ramme er en serie av Infravarme Strålevarmepanel beregnet som varmesystem til både offentlige og private bygg. Strålevarmepanelet er ment til montering ved T-profil himling eller fritt hengende ned fra tak.
Oppvarming med Strålevarmepanel 60x60 er en diskret, estetisk og hærverksikker varmeløsning. Selve strålevarmepanelet er nesten usynlig, integrert i taket med himlingsplater. Vi ser i dag LED lys og akustikkplater i taket, på samme måte kan du nå integrere din varmeløsning med lys, lyd og himlingsplater.

Les mere om Strålevarme 60x60 med ramme nedenunder
infrarød varmepanel, infrarød varmepanel smart, infrarød varmepanel 1000 watt, varmepanel til hus, varmepanel næringsbygg

infrarød varmepanel SMART 1000 / 2000 watt

8.363,00 DKK ekskl. moms
infrarød varmepanel 500 watt 60x60, strålevarmepanel 60x60, varmepanel, ir varmepanel, infrarød varme, infrarød varmepanel 60x60

Infrarød Varmepanel SMART 500/1000

6.896,00 DKK ekskl. moms
 Side 1/1 

Sundt og godt inneklima med Strålevarme 

Tenker du inneklima, vil du med Strålevarmepanel 60x60 unngå fordeling av støv og partikler i luften, det er heller ikke lyd eller lukt fra disse strålevarmeovner. I et lokale hvor fordeling av støv og partikler kan være en utfordring, som sykehus, klinikker, hos allergikere mm, vil en varmeløsning med Strålevarmepanel 60x60 være det optimale.

God og jevn varmfordeling med Strålevarmepanel i taket

Strålevarmepanelene fordeler ikke varmen rundt i lokalet på samme måte som konvensjonelle varmekilder. Strålevarmepanelene oppvarmer alle de faste objekter i et lokale. Dette kan være gulv, vegg, tak, møbler, mennesker. Disse faste objekter lagrer varmen, og avgir denne i ettertid til luften. Luften er dermed ikke en varmeleder. På denne måte får du en jevn og god varmefordeling i lokalet, og ikke de store temperatur forskjeller, gulv og tak har nesten den samme temperatur.
Varmen legge seg IKKE oppe under taket. I områder med store vinduer eller mindre gode vinduer, vil du med strålevarmepanel unngå kulderas fra vinduer og andre kjølige flater. Du vil oppleve en umiddelbar og god varme, og god varmefordeling i lokalet.

Oppvarming med Strålevarmepaneler er en miljøvennlig og bæredyktig varmeløsning, de fleste opplever reduksjon i energiforbruket, strålevarmepanelene har lang levetid.

Det er enkelt å montere Strålevarmepanel 60x60 med ramme:

De eksisterende himlingsplater erstattes med Strålevarmepanelet, legges ned i T-profilen. Kan også suppleres med feste i taket over himlingstaket, eller monteres fritt ned fra tak. Det medfølger braketter hvis man ønsker en montering fritt hengende ned fra tak. Infravarme Strålevarmepanel leveres med
1,8 meter ledning med plugg til stikkontakt.

Strålevarmepanel 60x60 med ramme leveres i to størrelser, 59,5 x 59,5 og 59,5 x 119,5. Modellene i hvit struktur glass og hvit matt glass passer fint inn fargemessig i standard himlingstak. Strålevarmepanelet med hvit struktur glass leveres med grå alu ramme, til modellene med hvit matt glassoverflate, leveres disse med hvit matt ramme. Det er også muligt å få varmepanelene i sort eller med valgfri RAL farve.

Varmestyringen av Strålevarmepanel 60x60 er enkel..... 

Den medfølgende ISTC kontroller er selve styringsenheten til Strålevarmepanel 60x60. ISTC kontrolleren er trådløst koblet opp til Strålevarmepanelet og fungerer som termostat, samtidig som du kan innstille ønsked temperatur og tid. Her kan du også opprette profiler, slik at varmen reguleres automatisk på valgte tider.

I et kontor eller lignende med flere Infravarme Strålevarmepanel 60x60, kan du varmestyre alle Strålevarmepanel med én ISTC kontroller. Det ene varmepanel blir master, de andre slaver. ISTC kontrolleren vil her programmeres til å kommunikere med de alle.

Det er også mulig å utvide varmestyringen av Strålevarmepanel 60x60 med en WiFi oppkoblet CREAbox. Det er også mulig å styre varmen via en Browser på din PC. Her kan du oppkoble CREAbox til routeren i det lokale hvor varmesystemet er installert.  I CREAbox er det en APP – «Dailyplan», her kan du opprette tider og ønsket temperatur 24/7 – 52 uker om året. Oppretter du dette vil CREAbox automatisk styre ditt varmesystem i kontoret, kantinen, lageret – de steder hvor du ønsker det og har behov for en inneklimavennlig og bæredyktig varmeløsning.

Oppvarming med Strålevarme er ikke noe nytt. Strålevarmepanelene vi leverer er alle produsert i Tyskland, godkjendt for montering i Eur.


Flere spørsmål??? Kontakt oss - ✉ kontakt@infravarme.com. Vi gleder oss til å høre fra deg